+48   517 607 438      sklep@seksowna4you.pl

reklamacje i zwroty

REKLAMACJE I ZWROTY

 

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży produktów bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł on w posiadanie zakupionych  produktów lub od dnia, w którym w posiadanie produktów weszła osoba trzecia, inna niż przewoźnik i upoważniona przez Klienta będącego konsumentem.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient będący konsumentem musi poinformować seksowna4you.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego na adres: F.H.U. MATAR Jarosław Gryla, ul. Siemońska 11, 42 – 500 Będzin. Klient będący konsumentem może skorzystać z wzoru odstąpienia od umowy znajdującego się na stronie internetowej seksowna4you.pl, jednak nie jest to obowiązkowe. FORMULARZ
 3. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient będący konsumentem wysłał pismo informujące o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu czternastodniowego, o którym mowa w ust. 1.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy seksowna4you.pl zwraca Klientowi będącemu konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia produktu innego niż najtańszy sposób dostarczenia produktu oferowany przez seksowna4you.pl) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia poinformowania seksowna4you.pl o wykonaniu przez Klienta będącego konsumentem prawa odstąpienia od umowy.
 5. Zwrot płatności zostanie Klientowi będącemu konsumentem w taki sam sposób, w jaki płatność została zrealizowana przez Klienta, chyba, że Klient będący konsumentem wyraźnie zgodzi się na inną formę płatności. Klient będący konsumentem nie ponosi kosztów innej formy płatności.
 6. Seksowna4you.pl zastrzega sobie prawo wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania produktów z powrotem lub do czasu otrzymania dowodu odesłania produktów, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 7. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient będący konsumentem zobowiązany jest zwrócić produkty niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania seksowna4you.pl o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy. Termin ten jest zachowany, gdy Klient nada produkty w ciągu 14 dni od poinformowania seksowna4you.pl o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy. Klient może także jednocześnie wysłać pismo informujące o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy wraz z odesłaniem zakupionych produktów.
 8. Klient będący konsumentem ponosi wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu produktów, w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy.
 9. Klient będący konsumentem odpowiada w całości jedynie za zmniejszenie wartości produktów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia cech, charakteru i funkcjonowania produktów.
 10. Z uwagi na charakter oferowanych produktów oraz niezbędne wymagania w zakresie higieny, produkty, które są odsyłane w wyniku wykonania prawa odstąpienia od umowy muszą być nieużywane, czyste, razem z dokumentem zakupu (paragonem lub FV) w oryginalnym pudełku z metkami.

 

Wymiany produktów

 1. W zależności od woli Klienta będącego konsumentem, wymiana produktu może nastąpić na ten sam produkt, ale w innym rozmiarze bądź na zupełnie inny produkt. Wymiany produktów dokonać można jedynie w terminie 28 dni.
 2. W przypadku wymiany na inny produkt, jeżeli wartość nowego produktu będzie niższa od wartości zwracanego produktu, seksowna4you.pl odda nadpłatę na podane przez Klienta będącego konsumentem konto bankowe. Jeżeli wartość nowego produktu będzie wyższa Klient zobowiązuje się dopłacić różnicę.
 3. Koszty przesyłek w przypadku wymiany produktu wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez seksowna4you.pl pokrywa seksowna4you.pl, chyba że wymiana spowodowana jest złym rozmiarem podanym przez Klienta. W takiej sytuacji, koszty przesyłek pokrywane są po połowie przez seksowna4you.pl i Klienta.

 

Reklamacje

 1. Seksowna4you.pl jest producentem oferowanych produktów i zobowiązuje się dostarczać produkty bez wad.
 2. Seksowna4you.pl ponosi, na zasadach określonych w Ustawie - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zmian.), odpowiedzialność względem Klientów, jeśli sprzedane produkty są dotknięte wadą (zmniejszenie wartości, użyteczności produktu, brak właściwości, o których Klient był poinformowany na stronie internetowej seksowna4you.pl, niekompletność, niezupełność produktu). W celu rozpatrzenia reklamacji należy odesłać produkt do seksowna4you.pl zwykłą przesyłką pocztową wraz z dowodem zakupu oraz wskazaniem czego reklamacja dotyczy i proponowanym rozwiązaniem.
 3. Seksowna4you.pl ma prawo odmówić uwzględnienia reklamacji, jeżeli produkt został uszkodzony mechanicznie.
 4. W przypadku reklamacji produktu oferowanego jako komplet (produkty oferowane jako komplety, przebieranki), reklamacji podlega produkt jedynie jako całość a nie poszczególne jego elementy.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji seksowna4you.pl zwróci Klientowi koszty przesyłki pocztowej.
 6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu rozpatrywane będą tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności doręczyciela.
 7. Zgodnie z art. 568 Kodeksu cywilnego, seksowna4you.pl ponosi odpowiedzialność z tytuły rękojmi przez okres dwóch lat od wydania produktu Klientowi.
 8. Reklamacje składać należy na adres właściciela seksowna4you.pl.
Pokaż pełną wersję strony

Sklep internetowy Shoper.pl